Thông tin động vật
Y Khun
Tuổi: 60
Giới tính: Cái
Bun Khăm
Tuổi: 50
Giới tính: Cái
Thông Ngân
Tuổi: 25
Giới tính: Đực
H'Pló
Tuổi: 46
Giới tính: Cái