VƯỜN QUỐC GIA YOK DON

Địa chỉ: xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
Xem bản đồ: Xem online Hoặc Tải bản đồ
Thời gian làm việc: 24/24
Số điện thoại: 02623 783049
Số điện thoại: 096 1382323
Số điện thoại: 0966.335.399 (Hotline)
Thông tin thanh toán: - Ngân hàng: Agribank chi nhánh Buôn Đôn - Số tài khoản: 5213201001810 - Chủ tài khoản: Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ