Đặt tour
Tour tham quan trải nghiệm voi nửa ngày
Giá tour
  • Người lớn (VNĐ): 800,000 VNĐ
  • Người lớn thứ 2 (VNĐ): 600,000 VNĐ
  • Người lớn thứ 3 trở đi (VNĐ): 600,000 VNĐ
  • Trẻ em (VNĐ): 400,000 VNĐ
  • Giá phòng: 350,000 VNĐ
Tổng giá trị: 0