Đặt tour
Đi bộ xuyên rừng cả ngày
Giá tour
  • Người lớn (VNĐ): 600,000 VNĐ
  • Người lớn thứ 3 trở đi (VNĐ): 200,000 VNĐ
  • Trẻ em (VNĐ): 0 VNĐ
  • Giá phòng: 350,000 VNĐ
Tổng giá trị: 0