Đặt tour
Đi thuyền trên sông Serepok
Giá tour
  • Người lớn (VNĐ): 400,000 VNĐ
  • Trẻ em (VNĐ): 0 VNĐ
  • Giá phòng: 350,000 VNĐ
Tổng giá trị: 0