Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ

Chức năng:
Trung tâm Giáo dục môi trường(GDMT) và Dịch vụ(DV) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Vườn quốc gia Yok Don, có chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng; cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, dịch vụ du lịch sinh thái thuộc phạm vi Vườn quốc gia Yok Don quản lý và một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 

Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị hạch toán phụ thuộc theo cơ chế quản lý tài chính kế toán của Vườn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản theo quy định.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Phân khu Dịch vụ Hành chính của Vườn quốc gia Yok Don

Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, giáo dục môi trường 


- Xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng;


- Biên soạn, in ấn, cung cấp tài liệu, thông tin về giáo dục môi trường cho cộng đồng, học sinh, sinh viên, du khách và các tổ chức, cá nhân đến tham quan, nghiên cứu khoa học tại Vườn; 


- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, các văn bản pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, các chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho cộng đồng vùng đệm.


- Phối hợp các đoàn thể, các đơn vị liên quan, các đội văn nghệ của địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đoàn khách, tạo sân chơi, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho du khách;


- Phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xây dựng, quản lý và thực hiện các chương trình trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục môi trường;


2. Dịch vu Du lịch sinh thái

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ; tổ chức các hoạt động marketing, quảng bá, tiếp thị, giới thiệu các tour, tuyến du lịch sinh thái và thông tin hoạt động của Vườn nhằm thu hút khách du lịch, đến tham quan;


- Thiết kế các sản phẩm du lịch, thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm truyền thống, phong tục, tập quán văn hóa bản địa theo định hướng phát triển chung của Vườn và địa phương;


- Tìm kiếm đối tác và đề xuất, tham mưu cho Giám đốc Vườn tổ chức liên doanh liên kết dịch vụ, đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của Vườn; Phối hợp với các đơn vị liên kết, thuê môi trường rừng kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;


- Tổ chức quản lý và thực hiện việc thu phí tham quan vào Vườn; phí dịch vụ nghiên cứu khoa học, thực tập, hướng dẫn các đoàn khách và phí các dịch vụ khác theo quy định;


- Tổ chức đón tiếp, phục vụ, giới thiệu, hướng dẫn, cho các đối tượng khách đến tham quan, du lịch; Vào sổ theo dõi, đăng ký lượt khách đến lưu trú và thăm quan cho các cơ quan có thẩm quyền về quản lý khách du lịch;
 

- Tổ chức phục vụ cơm cho cán bộ, công chức, viên chức của Vườn; Tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo, dịch vụ ăn, nghỉ, vui chơi giải trí, hàng lưu niệm; Bố trí nơi ăn, nghỉ lại qua đêm theo yêu cầu của khách và khả năng của Vườn; Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan du lịch tại Vườn


- Hướng dẫn và giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết với Giám đốc (Nếu có)
 

- Quản lý công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của Nhà nước, quy chế của Vườn, quy chế của Trung tâm;Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Vườn giao.
 


Cơ cấu tổ chức


1. Lãnh đạo Trung tâm:


Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ có Giám đốc và Phó giám đốc. Giám đốc Trung tâm điều hành hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm. 


Phó giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, theo dõi chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.


2. Các bộ phận của Trung tâm:


a) Bộ phận giáo dục môi trường; 


- Tuyên truyền viên chính nâng cao nhận thức về môi trường cho cộng đồng; nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn văn hóa bản địa.

- Tuyên truyền viên về văn hóa ẩm thực bản địa kiêm đầu bếp của bộ phận kinh doanh dịch vụ du lịch


b) Bộ phận kinh doanh dịch vụ 
 

- Nhân viên buồng phòng; nhân viên vệ sinh, hướng dẫn viên kiêm lễ tân


c) Nhân viên quản lý, chăm sóc Voi


Các bộ phận, tổ chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm tự điều chỉnh và phân công nhiệm vụ

Viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao.    

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Trung tâm đang từng bước xây dựng và phát triển hoạt động du lịch sinh thái hiệu quả để tạo công việc và nguồn thu nhập cho người dân địa phương để cải thiện chất lượng cuộc sống; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên để có thể phát triển bền vững, đồng bộ, có hệ thống./.