Yok Don National Park welcomes two new elephants joining elephant-friendly tour model
Yok Don National Park welcomes two new elephants joining...

On March 17, 2023, Animals Asia and Yok Don National Park welcomed two members join the Elephant-friendly tour...

Detail
The Elephant Friendly Tourism Experience Program of Buon Don High School.
The Elephant Friendly Tourism Experience Program of Buon Don High...

On February 26, 2023, Yok Don National Park, in collaboration with Animals Asia and Buon Don High School,...

Detail
Natural experience program " The Central Highlands forest is forever green" of Tay Nguyen highschool students
Natural experience program " The Central Highlands forest is forever...

On February 11, 2023, Yok Don National Park cooperated with the Tay Nguyen Highschool to organize a nature...

Detail
Final of the competitive debate "Buon Don youth voice up for Dak Lak elephants"
Final of the competitive debate "Buon Don youth voice up for Dak Lak...

January 9, 2023, on the occasion of Vietnamese students' day, The Yok Don National Park Environmental...

Detail
Discount for 'World elephant day August 12'
Discount for 'World elephant day August 12'

For celebrating World Elephant Day (August 12), Yok Don Tourism will offer a 25% discount on tour prices for...

Detail
Welcoming the Khanh Hoa Tourism Promotion delegation
Welcoming the Khanh Hoa Tourism Promotion delegation

On March 22, the Khanh Hoa Famtrip delegation visited Yok Don to learn about the new type of elephant tour...

Detail
Hưởng ứng ngày Voi thế gới 12/8/2022
Hưởng ứng ngày Voi thế gới 12/8/2022

Đứng trước bối cảnh nguy cơ tuyệt chủng voi trên thế giới cũng như khu vực Châu Á, vào năm 2011 nhà làm phim...

Detail
Yok Don tourism slogan contest
Yok Don tourism slogan contest

Để tăng sự nhận biết của du khách đối với các hoạt động du lịch tại VQG Yok Don, Trung tâm Giáo dục môi trường...

Detail